Predstavenie projektu / A projekt bemutatása

- Úvod

- Stručný popis

- Zoznam partnerov

- Kontakty

- Miesta informacnych bodov, uzlov

- Predstavenie sluzieb

 

Súčasný stav a vývoj trhu práce / Munkaerő-piaci helyzet alakulása

 

Počet registrovaných uchádzačov o zamestnanie a ich zloženie/ Nyilvántartott álláskeresők száma, összetétele

 

Ponuky procovných miest / Állásajánlatok

 

Predstavenie štruktúry úradu práce / A munkaügyi szervezet bemutatása

 

Podujatia, udalosti / Rendezvények események

 

Ostatné / Egyéb